Česká pojišťovna Habera a TEAM Final Tour 2012

Bližší info a vstupenky na
Česká pojišťovna Habera a TEAM FINAL TOUR 2012   zde

  • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu s výjimkou permanentní vstupenky, která opravňuje k jednomu vstupu každý den konání akce. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou.V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
   • Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
    • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli akciová společnost SAZKA sázková kancelář. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
     • Je zakázáno fotografování s výjimkou kapesních kompaktních fotoaparátů a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek
      • Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držícím průkaz ZTP/P) a jejich průvodcům.
       • Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude akciová společnost SAZKA sázková kancelář postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě SAZKA TICKET. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.sazkaticket.cz.

ZTP/P info:
České Budějovice -14.5.12 20:00 (Po)
osoby ZTP/P za plnou cenu dle příslušné kategorie, doprovod jedné osoby zdarma
bezbariérový přístup pouze do sektoru stání
pro vozíčkáře sektor stání za 390,- Kč, vozíčkář bez potřeby doprovodu sleva 50%
rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz

Karlovy Vary -
18.5.12 20:00 (Pá)
držitelé průkazu ZTP/P za plnou cenu dle příslušné cenové kategorie,
doprovod jedné osoby zdarma
pro vozíčkáře místa vyhrazena nad sektory 105 a 106 za 480,- Kč,
doprovod jedné osoby zdarma na stání, bezbariérový přístup zajištěn
rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz

ZTP/P info:        
Pardubice - 22.5.12 20:00 (Út)      
osoby ZTP/P za plnou cenu dle příslušné kategorie, doprovod jedné osoby zdarma 
pro vozíčkáře místa vyhrazena nad tribunou B1 a C1 za 390,- Kč, (pozn.max 10 míst) 
doprovod jedné osoby zdarma v poslední řadě příslušného sektoru, bezbariérový přístup zajištěn
vozíčkář bez potřeby doprovodu sleva 50%     
rezervace vstupenek ZTP/P:  +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz

ZTP/P info:        
Zlín - 23.5.12 20:00 (St)      
řeší přímo pořadatel koncertu Agentura Velryba s.r.o.   
rezervace vstupenek ZTP/P:  +420 577 218 849, agentura@velryba.cz  
         
ZTP/P info:        
Olomouc - 25.5.12 20:00 (Pá)      
osoby ZTP/P za cenu 230,-Kč doprovod jedné osoby za 230,-Kč   
bezbariérový přístup pouze do sektoru stání     
rezervace vstupenek ZTP/P:  +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz         
         
ZTP/P info:        
Brno -  31.5.12 20:00 (Čt)       
osoby ZTP/P za plnou cenu dle příslušné kategorie, doprovod jedné osoby zdarma 
pro vozíčkáře místa vyhrazena nad tribunou B1 a C1 za 390,- Kč, (pozn. max 20 míst)  
doprovod jedné osoby zdarma v poslední řadě příslušného sektoru, bezbariérový přístup zajištěn
vozíčkář bez potřeby doprovodu sleva 50%     
rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz         
         
ZTP/P info:        
Ostrava - 2.6.12 20:00 (So)      
osoby ZTP/P za cenu 230,-Kč doprovod jedné osoby za 230,-Kč   
bezbariérový přístup pouze v mezipatře     
rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz 


Bližší info a vstupenky na
Česká pojišťovna Habera a TEAM FINAL TOUR 2012   zde

Top