SYMF. ORCHESTR FOK - POCTA JOSEFU SUKOVISymfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve spolupráci s Obecním domem
pořádají 12. 10. 2011
koncert věnovaný památce mistra Josefa Suka, který nás navždy opustil v červenci tohoto roku a jehož houslové umění si připomeneme houslovým koncertem Ludwiga van Beethovena v podání vynikajícího mladého německého houslisty Serge Zimmermanna.

Koncert se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Johannese Heindla.

Bližší info a vstupenky na SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY zde

Top