V Pražské opeře poprvé vystoupí Moskevské divadlo Jevgenije Vachtangova

Tuminasova inscenace Strýčka Váni už druhou sezónu sklízí ta nejprestižnější divadelní ocenění, kromě jiných v roce 2010 Mezinárodní Stanislavského cenu nebo v roce 2011 Zlatou masku v kategorii Představení roku.

Na scéně neuvidíte očekávaného Čechova se statkem obklopeným sadem, ani pohodlné lenošky či k hostině prostřený stůl s krajkovým ubrusem a kouřícím samovarem, atmosféra domu, ve kterém žilo několik generací, tu chybí… Režisér zbavil scénu každodennosti a ponechal zde jen prostor souboje vášní, rozbitých iluzí a nenaplněných nadějí.

Státní akademické divadlo Jevgenije Vachtangova začalo počítat své sezóny 13. Listopadu 1921 premiérou představení Maeterlinkova Zázraku svatého Antonína režírovaného J. B. Vachtangovem, žákem K. S. Stanislavského.

… Rimas Tuminas organicky spojil pobaltskou režijní školu s tajemnou ruskou duší, tedy ruským divadlem. To, co vytvořil je beze sporu průlomovou divadelní událostí.

Leonid Novikov, Kino-teatr.RU

 

...Ve Strýčkovi Váňovi šlape celý herecký ansámbl jako švýcarské hodinky – všechny ty kouzelné šroubky, kolečka a rafičky, celý ten neustále se pohybující a otáčející mechanismus ohromuje svou dokonalou sladěností. Každý má svoji trajektorii pohybu a osudu, každý má svou pronikavou hodinu pravdy.

Ksenija Larina, Těatral

 

Režie:  Rimas Tuminas.    Premiéra 2. Září 2009

Hrají:íVladimir Simonov, Anna Dubrovskaja, Jevgenija Kregžde, Ljudmila Maksakova, Sergej Makověckij, Vladimir Vdovičenkov, Jurij Kraskov, Galina Konovalova, Sergej Epišev

Představení v ruském originále s českými titulky

_______________________________________________________________________

Эта блистательная режиссерская работа художественного руководителя театра Римаса Туминаса уже собрала не только восторженные рецензии строгих московских критиков, но и все возможные премии и призы театральной России. Это и «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль сезона 2009-10 годов», и «Золотая маска» (номинация «Лучший спектакль года» в 2011-м, и диплом лауреата театральной премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» 2011 же года, и диплом лауреата Международной театральной премии имени Станиславского.

 

В спектакле занят мощнейший актерский состав театра: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов,Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде.

 

«...господин Римас Туминас органично соединил эту самую прибалтийскую режиссуру с загадочной русской душой, т.е. русским театром. То, что он сделал, поистине и есть театральный прорыв.»                                                               Леонид Новиков, Кинo-театр.RU

«…Весь актерский ансамбль «Дяди Вани» работает как швейцарские часы — все эти волшебные винтики, колесики, стрелочки, весь непрерывно движущийся и крутящийся механизм поражает своей слаженностью. У каждого — своя траектория движения и судьбы, у каждого свой пронзительный момент истины.»                                                                                                                                                                                                    Ксения Ларина, Театрал

 

Информация о спектакле также на сайте театра им. Е. Вахтангова http://www.vakhtangov.ru/performance/dyadyavanya/

 

Vstupenky na představení koupíte přímo ZDE!

Top