ZRUŠENO Queens Of The Stone Age CANCELED

Vážení přátelé Ticketportal,
bohužel, koncert skupiny Queens Of The Stone Age
plánovaný na 29.5. 2011 v Kulturním centru Vltavská
byl z rodinných důvodů zrušen.
Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti
předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
Náhrady zvláštních nákladů (např. ubytování či jízdní výlohy)
není možné poskytnout.

Bližší info a vstupenky
KULTURNÍ CENTRUM VLTAVSKÁ   zde

Dear Ticketportal friends
unfortunately, a concert by Queens Of The Stone Age
scheduled for May 29th 2011 at Kulturní centrum Vltavská
was canceled for family reasons.
The claim for ticket refund can be set up with submission
of a valid ticket at the place where the ticket was purchased.
Special expenses (e.g. accommodation or travel expenses)
can not be refunded.

More info and tickets
KULTURNÍ CENTRUM VLTAVSKÁ   here

Team Ticketportal

Top