Devátá vlna Mayského kalendáře a rok 2012 - Carl Johan Calleman

Devátá a nejvyšší vlna systému mayského kalendáře začala společně s dalšími událostmi 9. března 2011 se zemětřesením v Japonsku...
Vstupenky na C. J. Calleman - Devátá vlna Mayského kalendáře   ZDE 

C. J. Calleman
C. J. Calleman je jediným profesionálním vědcem, který prokázal, že vývoj biologie, historie, a lidského vědomí se odráží v mayském kalendáři. Jako světový expert zabývající se mayským kalendářem přednášel na toto téma ve více než dvaceti zemích a také spolupracuje s mayskou Radou starších. Díky této významné spolupráci byl v roce 2006 zfilmován rozhovor s Don Alejandro Oxlaj, který prezentuje pohled současného Maye na kalendář.

Carl Johan Calleman se narodil 15. 05. 1950 ve Stockholmu. Po studiu na místní univerzitě se stal vědcem a zaměřil se na výzkum rakoviny a životního prostředí. V roce 1984 získal Ph.D. ve fyzické biologii a později se stal nadřízeným vědeckým pracovníkem na Washingtonské univerzitě v Seatllu a zároveň expertem pracujícím pro organizaci WHO (Světová zdravotnická organizace).
Dr. Calleman si poprvé zamiloval mayskou kulturu během své cesty po Střední Americe v roce 1979. Tehdy ho začal fascinovat dnes už známý mayský kalendář a začal zkoumat, proč mají určen konečný datum na 21. prosinec 2012. Dr. Calleman nevěří, že by se měl současný svět na tento datum schýlit ke konci. Naopak věří, že lidé dnes žijí ve velmi mimořádných, a o to víc naléhavých, podmínkách. Den 28. října 2011, který je označen v mayském kalendáři jako vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů, dr. Calleman uvádí jako den, kdy velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu. Jeho snahou je přinést poselství naléhavé zprávy, která vypovídá o víře v lepší budoucnost a kterou můžeme tvořit my sami prostřednictvím našeho vědomého záměru, abychom mohli utvářet dobré základy pro tak všude vítaný celosvětový mír. Musíme to ale udělat s pochopením, a musíme to udělat brzy.

Vstupenky na C. J. Calleman - Devátá vlna Mayského kalendáře   ZDE 

 

Top