Velikonoční koncert / Easter Concert

Velikonoční koncert / Easter Concert

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Program:

Johann Sebastian BACH (1685-1750) Preludium C dur BWV 547 / Prelude in C major

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1782-1742) Regina coeli Johann

Sebastian BACH (1685-1750) chorálová předehra: „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630 / „ Dnes Syn Boží triumf slaví“ „Jesus ist das schönste Licht“ / „Ježíš je nejkrásnější světlo“ Siciliana „Dir, dir, Jehova, will ich singen“ / „Tobě, chci, Bože, zpívat“ Allegro ze Sonáty D dur BWV 1028 / from the Sonata in D major

Antonio VIVALDI (1678-1741) Alleluja

Johann Sebastian BACH (1685-1750) Koncert G dur BWV 592 / Concerto in G major Allegro − Grave − Presto Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš / Aria „I know that my Redeemer liveth“ from the oratorio Messiah

Antonio VIVALDI (1678-1741) Domine Deus

Giovanni MORANDI (1777-1856) Elevazione

Sergej RACHMANINOV (1873-1943) Vocalise

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) „Aleluja“ z Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165 Marco

Enrico BOSSI (1861-1925) Preludio festivo

Ludmila VERNEROVÁ soprán / soprano Pavel VERNER violoncello Irena CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Galerie

picture Velikonoční koncert / Easter Concert
picture Velikonoční koncert / Easter Concert
picture Velikonoční koncert / Easter Concert
picture Velikonoční koncert / Easter Concert

Na mapě

Top