Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk

Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Český písničkář Svatopluk Karásek (* 18. října 1942 Praha) vystoupí se svou kapelou Svatopluk v klubu Mersey v Brně 24. února 2017 od 20 hodin.

Svatopluk Karásek po maturitě (1961) a povinné vojenské službě pracoval od roku 1963 v kladenských dolech. Roku 1964 začal studovat Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kterou úspěšně dokončil v roce 1968. Poté působil, až do odebrání státního souhlasu k výkonu duchovenské služby (1973), jako farář. Poté až do roku 1976 pracoval jako kastelán.
Zhruba od roku 1973 se začal angažovat v české undergroundové hudbě. Roku 1974, 1976 a 1977 účinkoval na festivalech druhé kultury. Od roku 1975 byl veden v evidenci StB v kategorii „nepřátelská osoba“. Roku 1976 byl z politických důvodů spolu se členy hudebních skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 odsouzen na osm měsíců odnětí svobody (tento rozsudek byl v roce 2003 zrušen Nejvyšším soudem). V roce 1977 podepsal Chartu 77 a až do své emigrace pracoval v manuálních profesích. Počátkem roku 1980 na nátlak StB v akci Asanace nuceně emigroval do Rakouska, odkud odešel do Švýcarska, kde od roku 1981 až do 1997 působil v Curychu jako evangelický farář. Po roce 1990 často kázal i v ČR (mj. v Betlémské kapli v Praze), dlouhodoběji působil v Novém Městě pod Smrkem (nedaleko Frýdlantu v Čechách) a posléze v Praze, kde roku 1997 nastoupil do funkce faráře na staroměstském sboru U Salvátora.
Tvorbu Svatopluka Karáska lze zařadit do české folkové scény, kdy na motivy duchovních písní a spirituálů psal české texty.

Koncert je věnován 40. výročí Charty 77

Galerie

picture Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk
picture Svatopluk Karásek se skupinou Svatopluk

Na mapě

Top