SMETANOVA LITOMYŠL - SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

SMETANOVA LITOMYŠL PROGRAM 2018
SMETANOVA LITOMYŠL - SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
Bedřich Smetana:
Česká píseň, kantáta pro smíšený sbor a orchestr na slova Jana z Hvězdy
Josef Suk: Pohádka, suita pro velký orchestr podle motivů scénické hudby k Zeyerově dramatické pohádce Radúz a Mahulena op. 16
Leoš Janáček: Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor a varhany na staroslověnský text

Jana Šrejma Kačírková soprán
Jana Hrochová mezzosoprán
Richard Samek tenor
Jan Šťáva bas

Pražský filharmonický sbor

Sbormistr Lukáš Vasilek
Česká filharmonie, partnerský orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl
Dirigent Petr Altrichter

Počet přestávek: 1
Předpokládaný čas konce: 22:00
 

Top