MUSICA FLOREA

CONCENTUS MORAVIAE 2017
MUSICA FLOREA

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

CONCENTUS MORAVIAE
03 06 - 29 06 2017

sobota 24. června 2017
Kyjov
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 19:30 hod.

MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí

Leoš Janáček a vznik baroka
Leoš Janáček, Giovanni Gabrielli, Alessandro Grandi, Marco Uccellini, Biagio Marini,
Giovanni Battista Bovicelli, Claudio Monteverdi

Zdánlivě neslučitelné světy Claudia Monteverdiho a Leoše Janáčka, dvou hudebních géniů vzdálených hudebních epoch, mají překvapivě mnoho společného. Oběma mistrům je společná revolucionářská chuť bořit zavedené hudební pořádky a odvaha experimentovat. Ještě pozoruhodnější je jejich společná láska k lidskému slovu a vědomí důležitosti textu jako nositele hudební myšlenky. Monteverdiovský koncept významu slova v hudbě formulovaný heslem „Prima leparole, poi la musica” (nejdřív slova, potom hudba) svrchovaně uplatnil ve své vokální tvorbě o 300 let později i Leoš Janáček.

250 Kč / 150 Kč

bližší informace zde

Na mapě

Top