Lukáš Hurník: Poslední léto s Juliet / SHPNV

Lukáš Hurník: Poslední léto s Juliet / SHPNV

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Stará hudba pro nový věk
Lukáš Hurník: Poslední léto s Juliet

Souboru Ensemble Baroque Quintet, se letos dostalo velké pocty. Jeden z nejvýznamnějších současných skladatelů, hudebních kritiků a publicistů, Lukáš Hurník napsal přímo pro Quintet moderní podobu madrigalu, tedy formy, která dosáhla svého vrcholu v době a díle Claudia Monteverdiho. Právě konfrontace děl Monteverdiho a Hurníka je náplní tohoto koncertu. Lukáš Hurník svůj cyklus madrigalů nazval Poslední léto s Juliet (libreto J. Tůma).

Účinkuje Ensemble Baroque Quintet:
Markéta Böhmová
Tereza Válková
Martin Ptáček
Jakub Kubín Jiří
Miroslav Procházka

Vstupné: 150,- Kč
Zlevněné vstupné: 100,- Kč pro děti do 12 let, studenty s průkazem ISIC a seniory od 65 let

www.ebcz.eu

Na mapě

Top