LimiTy / Částečné znejistění

LimiTy / Částečné znejistění

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Taneční divadlo Honzy Pokusila (CZ): LimiTy (30 min.). Projekt moderního scénického tance Tanečního divadla Honzy Pokusila umocněný kombinací světelné techniky a live hudebních efektů. Dvě ženy, které jsou spolu a přes to jsou od sebe oddělené - v jiných prostorech a v jiných světech. Limity nás oslabují, v některých chvílích však jejich vliv slábne a dávají nám tak šanci překročit je a postoupit dál. Nakonec se ale ukáže, že je to vše stejně pomíjivé. jedni z nás své limity nikdy nepřekročí, zatímco jiní prohlédnou a mají šanci se ze svých omezení vymanit. Na konci však vždy zůstane otázka, jak je to vše vlastně zinscenováno... Michaela Raisová a Jana Novorytová: Částečné znejistění (35 min.) Autorské představení vycházející z textu Michaely Raisové: Inuita je divadelně-taneční přednáškou o Inuitovi, výzkumnicích a mnoha podivných příbězích, které zdánlivě nedávají smysl. O Inuitovi a podivných událostech, které provázejí jeho výskyt, se dozvídáme z útržků novinových zpráv a z prezentace vědeckého výzkumu dvou žen, které jeho cestu po světě intenzívně sledují. Svoji výzkumnou práci zasvětily sběru důkazních materiálů a artefaktů a zejména vývinu speciálního jazyka založeného na čichu. Inuité totiž svět vnímají a dekódují právě skrze čich. V místě výskytu Inuity se vždy dějí zvláštní události. Výzkumnice sbírají podklady a informace a sestavují speciální pohybovou řeč, pomocí které prezentují svůj výzkum. V Částečném znejistění zkoumají autorky lingvistiku pohybu - každé slovo, které se vyskytne v textu, má svůj pohybový-taneční ekvivalent. Vznikají pohybová, čichová a textová mapa, která sleduje putování Eskymáka světem.

Na mapě

Top