ENSEMBLE INÉGAL

CONCENTUS MORAVIAE 2017
ENSEMBLE INÉGAL

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

CONCENTUS MORAVIAE
03 06 - 29 06 2017

úterý 20. června 2017
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 19:30 hod.

ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA / umělecký vedoucí

Jan Dismas Zelenka: Psalmi Vespertini

Hudba Jana Dismase Zelenky stojí již řadu let v centru pozornosti hudební veřejnosti a každá nově objevená část jeho tvorby vzbuzuje úžas. Pražský Ensemble Inégal se dlouhodobě věnuje tvorbě tohoto nejvýznamnějšího českého barokního skladatele a poprvé také představil kompletní hudbu tří cyklů Zelenkových žalmů. Podobně jako kantátová tvorba Johanna Sebastiana Bacha představují Zelenkovy žalmy ve své koncentrované podobě to nejlepší z autorova kompozičního mistrovství a tvůrčí originality.

300 Kč/ 200 Kč

bližší informace zde

Na mapě

Top