CINEMATROLOGY A VILÉM VEVERKA

CINEMATROLOGY A VILÉM VEVERKA

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Výběr nejatraktivnějších děl (z oscarových filmů) pro hoboj, mezzosoprán, housle a smyčcový orchestr v průsečíku duchovní, populární a filmové hudby. Světová premiéra díla Zdeňka Merty.

Účinkují:
Vilém Veverka - hoboj, Eva Garajová - mezzosoprán, Tomáš Kadlubiec - housle, koncertní mistr
Ultimate W band

Program:
Z. Merta - Cinematrology (světová premiéra)
A. Piazzola - Ave Maria, Oblivion
S. Barber - Adagio for strings
E. Moriccone - Gabriel's oboe
M. Ravel – Kaddish
G. F. Händel - Ombra mai fu
J. Williams - Schindlers list theme
a další

Cinematrology je volně komponovaný triptych, který Zdenek Merta instrumentoval pro hoboj a smyčce a speciálně spojil v jeden celek na přání svého interpreta, hobojisty Viléma Veverky. Faktická spolupráce obou předních umělců, které pojí dlouholeté přátelství, tímto dostává nové impulsy. Bez nadsázky můžeme hovořit o originálním obohacení české kulturní scény, nejen coby hledání nový možností cest umění v 21. stol.
Kompozice s příznačným názvem Cinematrology je typickým kompilátem na půdorysu pomalých krajních částí nazvaných Bluesy a Ave Maria; a rychlejší prostřední věty Tango nuevo.
Posluchačsky atraktivní žánr reflektuje současné proudy na pomezí populární, duchovní a filmové hudby, zcela symbolicky pro dobu postmoderny. Pro zajímavost však připomeňme, že Vilém Veverka se jako sólista vyprofiloval právě jako interpret nejzásadnějších opusů avantgardy, jehož výkony u nás nebyly ani zopakovány. Dnes se jako renomovaný evropský sólista pohybuje na pomezí žánrů; s barokním hobojem na jedné straně, respektive jako špičkový reprezentant hudby v univerzálním slova smyslu, na straně druhé.

Na mapě

Top