Bedřich Smetana: Má vlast / My Country

Bedřich Smetana: Má vlast / My Country

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast je jedním z vrcholných vlasteneckých manifestů, spjatých ideou vlasti, národa a slávy. Programová skladba vyrůstá z českých mýtů a oslavuje českou minulost, krajinu i lid – a předpovídá slavnou budoucnosti českého národa.

Smetana začal komponovat první skladbu cyklu – Vyšehrad – koncem září 1874, kdy ještě nebyl zbaven sluchu úplně, avšak během října ztratil i jeho poslední zbytky. Skladbu dokončil 1. listopadu již jako úplně neslyšící, aniž by se ztráta sluchu, pro Smetanu skličující událost, nějak podepsala na jeho práci. Do konce roku 1874 ještě zkomponoval Vltavu, další dvě básně napsal následující rok.


Díky příslovečnému elánu, muzikantské poctivosti a nasazení Západočeského symfonického orchestru z Mariánských Lázní budou posluchači v pražském Obecním Domě 12/04/2017 poslouchat jednu z výjimečných a inspirovaných interpretací tohoto symbolu české hudby.

Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast je nejen atraktivním exportním artiklem české hudby, ale také prubířským kamenem uměleckých schopností známých hostujících dirigentů.

Západočeský symfonický orchestr historicky poučeně interpretuje skladby různých stylových období a zejména epochu a kontext, v němž Má Vlast vznikla. Velké obsazení orchestru dává zaznít jemným plochám v nebývale transparentním zvuku. Hudba Bedřicha Smetany okouzluje svou melodičností, lyričností a svěžestí.

Galerie

picture Bedřich Smetana: Má vlast / My Country
picture Bedřich Smetana: Má vlast / My Country

Na mapě

Top