26. BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

26. BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Poslední vstupenky již nelze rezervovat, využijte prodejní místa Ticketportal
nebo přímý nákup on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!!


Obecní dům - Smetanova síň
náměstí Republiky 5, Praha 1

26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka


Srdečně vás zveme na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republika.
Koncert podpoří Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě (www.nemocniceuganda.cz), u jejíhož vzniku stál kardinál Miloslav Vlk. Příspěvkem na veřejnou sbírku ve prospěch Nemocnice je 100 % z ceny každé zakoupené vstupenky.
Koncert se koná pod záštitou a za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Program:
Moderuje Marek Eben

Wolfgang Amadeus Mozart: REQUIEM
Barbora Řeřichová
| soprán
Jana Hrochová
| alt
Aleš Briscein
| tenor
Jan Šťáva
| bas
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

dirigent Andreas Sebastian Weiser
Pražský filharmonický sbor

sbormistr Jakub Zicha

Cena Charity Česká republika 2017

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla.
Moderuje Vladimír Kořen.

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, prosíme, zašlete finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme.

Další info:
Pro vozíčkáře vyhrazena střední ulička, vstupné 100 Kč bez další slevy. / Sleva "50% ZTP/P,DOPR." platí NA MÍSTA V PŘÍZEMÍ pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba). Sleva je k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, vyberte vstupenky a slevu zvolte v nákupním košíku.

Na mapě

Top