ČÁSTEČNÁ REFUNDACE: J.A.R. 6., 7. a 8.4.2021 18:30/ 20:00 (původně 16., 17. a 18.11.2020) Lucerna Music Bar, Praha

ČÁSTEČNÁ REFUNDACE:
V souvislosti s přesunem trojice koncertů skupiny J.A.R. na nové termíny 22., 23. a 24. 6. 2021 do kapacitně vstřícnějšího prostoru letní scény Lucerna Music Baru v areálu Ledáren Braník zlevnila cena vstupného z původních 690,- Kč na 490,- Kč. Držitelům vstupenek na koncerty skupiny v náhradních 6. 4. 2021, 7. 4. 2021 a 8. 4. 2021 apůvodních termínech 16. 11. 2020, 17. 11. 2020 a 18. 11. 2020, vždy doors 18:30, start 20:00 v místě Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1 bude cenový rozdíl 200,- Kč vrácen následovně: 

1/ Platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce = výměna vstupenek za nové
Výměnu vstupenek na nový termín a rozdíl ze vstupného 200,- Kč vrací tentýž prodejce – vstupenky není možné vracet na jiném prodejním místě, než na kterém proběhla ÚHRADA vstupenek. V případě zrušeného prodejního místa vrací platbu centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky doručit. Výměna vstupenek probíhá do 21. 6. 2021, na pozdější uplatnění částečné refundace nebude brán zřetel. 

2/ Platba vstupenek po internetu = zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti

a/ Vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou - rozdíl 200,- Kč ze vstupného vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 3 pracovních dnů od náhradního termínu akce.

b/ Elektronické vstupenky typu HOMEticket - rozdíl 200,- Kč ze vstupného vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 3 pracovních dnů od náhradního termínu akce.

3/ Platba vstupenek přes benefity
Naskenované vstupenky spolu s objednávkou je třeba zaslat na e-mail: reklamace@ticketportal.cz.

4/ Platba vstupenek na fakturu
Fakturu spolu s naskenovanými vstupenkami je třeba zaslat na e-mail: rezervace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top