OZZY OSBOURNE – 13. 11. 2020 PRAHA, O2 ARENA – TERMÍN KONCERTU ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN – 28. 1. 2022

Vstupenky na nový termín k disposici v síti Ticketportal

POKYNY K VYZVEDNUTÍ POUKAZU:
Poukaz bude vydán oproti platné vstupence buď v listinné podobě nebo elektronicky formou e-Poukazu na základě žádosti zákazníka do 1 měsíce od doručení žádosti. Žádost může zákazník zaslat nejpozději do 30. června 2021 příslušnému ticketingovému operátorovi, u něhož vstupenky zakoupil, a to https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2

ŽÁDAT O VYDÁNÍ POUKAZU MŮŽE POUZE OSOBA, KTERÁ ZAKOUPILA VSTUPENKU/Y NA PŮVODNÍ AKCI, JSOU-LI TYTO VSTUPENKY KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PLATNÉ.

Poukaz bude vydán v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci a lze jej využít do 31. března 2022 na nákup vstupenek na některou z akcí pořádaných společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

V případě, že zákazník o poukaz nepožádá, jeho původní vstupenka na zrušenou akci zůstává v platnosti a je možné ji využít na stejnou akci v novém termínu. Uplatněním vstupenky na nový termín zrušené akce nebo uplatněním poukazu na náhradní akci zaniká právo zákazníka na vrácení vstupného za zrušenou akci.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O OKAMŽITÉ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO:
V případě, že ke dni tohoto oznámení žadatel patří do skupiny osob se zdravotním postižením, je evidován úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, je osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě („chráněné osoby“), má dle zákona č. 247/2020 Sb., právo požádat o vrácení vstupného dle výše uvedeného postupu a vstupné mu bude vráceno do 14 dnů od doručení jeho žádosti a prokázání, že patří mezi chráněné osoby.

DALŠÍ POSTUP:
V případě, že do 30. června 2021 zákazník nepožádá o vystavení poukazu, nebo pokud již vystavený poukaz do 31. března 2022 nevyužije nebo využije-li pouze jeho část, bude mu vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácena až po 31. březnu 2022, a to na jeho žádost do 14 dnů způsobem, jakým vstupenku zakoupil.

Top