Aktuální informace k vracení vstupného

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákonč. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence.

Zrušená akce

Pokud máte platnou vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, kterou organizátor zrušil, máte nárok na získání poukazu ve stejné hodnotě, jakou mají vaše platné vstupenky. Poukaz můžete uplatnit při nákupu jakékoliv další akce z nabídky pořadatele až do 31. října 2021, pokud není na poukazu uvedeno jinak.

Výměnu vstupenek na poukazy provedete kdykoliv sami na stránkách Tickeportal.cz zde, nebo na prodejním místě, kde jste vaši vstupenku zakoupili. Výměna platné vstupenky na poukaz je možná do 31. března 2021.

Zde najdete návod jak proměnit vstupenku na poukaz

V případě, že do 31. března 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31.října 2021 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2021, pokud o to po tomto datu požádáte. Pořadatel žádost do 14 dnů vyřídí způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.

Akce s novým termínem

Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a platí i pro nově oznámený termín akce. Pokud chcete vstupenku proměnit na poukaz, prosíme, učiňte tak ve lhůtě stanovené pořadatelem a zveřejněné u příslušné akce na www.ticketportal.cz, pokud lhůta není stanovena, pak nejpozději jeden měsíc před novým termínem akce a postupujte podle návodu výše.

Akce, kde ještě není rozhodnuto o novém termínu

Sledujte stránky Ticketportal.cz a tento seznam akcí. Každý den děláme vše pro to, abychom vám zprostředkovali stanovisko organizátora co nejdříve to je možné.

Výjimky ze zákona

V případě, že ke dni tohoto oznámení patříte do skupiny osob se zdravotním postižením, jste evidován úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, jste osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo jste osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě („chráněné osoby“), máte dle zákona č. 247/2020 Sb., právo požádat o vrácení vstupného a vstupné vám bude vráceno do 14 dnů od doručení vaší žádosti a prokázání, že patříte mezi tyto chráněné osoby.

 

 

Zde naleznete seznam výjimek, tedy seznam akcí, které je možné vracet ve standardním režimu, ať už byla akce zrušena nebo přesunuta:

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV (JIHOČESKÉHO DIVADLA) - VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ

SMETANOVA LITOMYŠL - VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ

WHITESNAKE

SUPERFINÁLE FLORBALU

DVOŘÁKOVA PŘÍBRAM - VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ

MARPO

NÁRODNÍ DIVADLO - VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ DO KONCE ČERVNA 2020

 

1/ V případě nákupu na prodejním místě vraťte tyto vstupenky na stejném prodejním místě a bude Vám vyplaceno vstupné.

2/ V případě online nákupu vstupenek – pokud je akce ZRUŠENA, platba Vám bude vrácena automaticky zpět na účet, ze kterého byla hrazena. O vrácení vstupného nežádejte – pokud je AKCE přesunuta, požádejte o vrácení vstupného na vyplněním formuláře.

 

Team Ticketportal

 

Top