ZRUŠENO: KAFKA´24, 5.2.2019 - DEJVICKÉ DIVADLO

ZRUŠENO: 

Vzhledem k onemocnění v souboru se ruší představení KAFKA´24 konající se dne 5.2.2019 v Dejvickém divadle.

Náhradní termín je stanoven na 10.3.2019, ale POZOR! Původní vstupenky nezůstávají v platnosti. Pokud máte o náhradní termín zájem, je třeba postupovat následujícím způsobem:

 

1)      Vstupenky zakoupené v pokladně Dejvického divadla je nutné vrátit tamtéž a následně zakoupit nové, a to nejpozději do 13.2.2019.

2)      Vstupenky zakoupené na prodejních místech Ticketportal je nutné vrátit na prodejním místě, kde byly zakoupeny, a následně zakoupit nové, a to nejpozději do 13.2.2019.

3)      Vstupenky zakoupené online prostřednictvím sítě Ticketportal budou vyměněny na náhradní termín po zaslání písemné žádosti na reklamace@ticketportal.cz, a to nejpozději do 13.2.2019.

 

Pokud budete chtít vstupenky vrátit, je možné tak učinit rovněž v místě jejich nákupu, tedy buď v pokladně Dejvické divadla nebo prostřednictvím sítě Ticketportal.

 

Po 13.2.2019 pozbývají vstupenky s datem 5.2.2019 platnost a bude možné je nadále vracet na prodejních místech Ticketportal, kde byly zakoupeny. On-line platby budou po tomto datu automaticky refundovány.

 

Děkujeme za pochopení

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top