Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR).

GDPR vzniklo se záměrem lépe chránit soukromí fyzických osob. Osobní údaje zákazníků zpracováváme i v rámci našich marketingových aktivit. Plně přitom respektujeme Vaše práva a k plnění svých povinností přistupujeme maximálně zodpovědně. Informace a nová pravidla zlepšují vaše postavení a ochranu. Samozřejmě, pokud nebudete souhlasit se zněním našich aktuálních pravidel a informacemi, máte vždy možnost odmítnout udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souladu s postupem popsaným v pravidlech.

  • Udělujete tímto souhlas platformě webcontent (Vlastník platformy je společnost WebMotion s.r.o.), se sídlem Růžová 972/1, Praha 1 zapsané u městského soudu v Praze, vložka 199397 (dále jen platforma webcontent) a společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. se sídlem U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 639 99 609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3541 (dále jen „SK Slavia Praha“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávali vaši e- mailovou adresu.
  • Vaše osobní údaje budou zpracovány zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, ve kterém vám přinášíme aktuální informace z našeho klubu, soutěže o hodnotné ceny, informace o vstupenkách, utkáních a služeb třetích stran.
  • Souhlas udělujete na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na emailovou adresu naší společnosti slavia@slavia.cz. Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno platformou WebContent a společností SK Slavia Praha, tedy správci osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel marketingového softwaru WebContent
   • Poskytovatel nástroje Google formuláře
    • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době platforma WebContent a společnost SK Slavia Praha nevyužívá.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás zasláním emailu na slavia@slavia.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Top