ZRUŠENO: ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - 01.04.2018 PRAHA Městská knihovna

Štístko a Poupěnka na ticketportal.cz
Jedna ze zastávek úspěšné tour představení pro děti
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
plánovaná na 1. dubna v Městské knihovně v Praze
byla bohužel z organizačních důvodů
ZRUŠENA.

VSTUPENKY SI MŮŽETE VYMĚNIT NA JINÝ Z PRAŽSKÝCH TERMÍNŮ
PŘEDSTAVENÍ ŠTÍSTKO A POUPĚNKA, KONKRÉTNĚ:

Sobota 07. dubna 2018 / 11:00 / Branické divadlo / Praha
Sobota 21. dubna 2018 / 11:00 / Městská knihovna v Praze - Velký sál / Praha

můžete samozřejmě navštívit i jiné představení
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA NA TICKETPORTAL.CZ

Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit
oproti předložení a odevzdání platné vstupenky
v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
Pozor! Vrácení vstupného je možné POUZE DO PÁTKU 30. BŘEZNA 2018!

TH-

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky
v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
POUZE DO PÁTKU 30. BŘEZNA 2018!

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
• vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu
• vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu),
  z něhož byly vstupenky uhrazeny
• o vrácení vstupného není třeba žádat, návratová transakce bude provedena automaticky

3) platba bankovním převodem na základě fakturace
Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu),
obdrží refundaci vstupného bankovním převodem.
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat
  na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic
  - příslušný daňový doklad
  - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)
  - platné vstupenky

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top