ZMĚNA: Příbuzné si nevybíráme 19.11.2017 19:00 MfO, Sál Reduta, Olomouc

ZMĚNA:
Ze zdravotních důvodů dochází ke změně termínu představení divadelní komedie Příbuzné si nevybíráme z původního termínu 19.11.2017 od 19:00 hod. v místě MfO, sál Reduta, Horní náměstí 432/22, Olomouc.

Nový termín: 11.2.2018 od 19:00 hod.  

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým náhradní termín představení nevyhovuje, mohou o vrácení vstupného na původní termín požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to pouze do 22.10.2017.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací na základě požadavku zákazníka v uvedené lhůtě centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací na základě požadavku zákazníka v uvedené lhůtě centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top