Souhlas se zpracováním osobních údajů společností TRIDENT8 Limited.

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas tím, aby osobní údaje, které poskytl v souvislosti s provedením rezervace vstupenek na tomto webovém portálu, byly poskytnuty ke zpracovávání a až do odvolání jeho souhlasu zpracovávány společností společnosti TRIDENT8 Limited (Reg. č. 10107546, se sídlem c/o Skaddden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, 40 Bank Street, Canary Wharf, Londýn, 4 14 5DS, Velká Británie, zapsanou u Rejstříku společností pro Anglii a Wales), jakožto zpracovatelem těchto údajů, a to za účelem (i) statistického vyhodnocování návštěvníků akce Laver Cup a za účelem (ii) jejich marketingového využití.

Marketingovým využitím se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou.

Zákazník, který poskytl správcům osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle ust. §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Top