Nákup vstupenek prostřednictvím předkupního práva pro permanetkáře

1) Na hlavní stránce webu, v ovládacím panelu zvolte možnost  Můj účet / Permanentky

2) Zvolte možnost  Předkupní právo

3) Vyberte si svůj klub


4) 
      1)
Do pole 1. Číslo permanentky zadejte číslo Vaší permanentky, které máte vytištěné  
           na Vaší permanentce.
      2) Do pole 2. Ověřovací kód, zadejte Vás ověřovací kód, který máte vytištěn na Vaší 
           permanentce.       
      
3) Po vepsání údajů zvolte možnost Ověřit permanentku.

5) Zobrazí se Vám rezervace vázané k Vaší permanentce, pokračujte tlačítkem Zaplatit.

6)
  1) V kroku jedna vidíte rekapitulaci Vašeho místa.
  2) Zvolte způsob vyzvednutí  - vyplňte veškeré požadované údaje.
  3) Zvolte způsob platby.
  4) Tlačítkem Zaplatit přejděte k platbě.


7) Pokračujte dle instrukcí banky


8) Dokončete platbu


 
Top