ZMĚNA: JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ 26.1.2017 Divadlo Bolka Bolívky

ZMĚNA:

 

 

Z důvodu zranění Tomáše Matonohy se představení „Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská“dne 26.1.2017 v 19:00 přesouvá na 18.3.2017 v 19:00.

 

Vstupenky zůstávají v platnosti.V případě nevyhovujícího náhradního termínu je možné vstupenky vracet do 31.1.2017v místě zakoupení.

 

 

 

Vrácení vstupenek:

 

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo jejich přímý nákup u prodejce
vstupné se vrací v místě zakoupení

 

2/ platba vstupenek po internetu
vstupné vrací POUZE centrální kancelář TICKETPORTAL a POUZE návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny.
Pokud se jedná o klasické vstupenky, je potřeba je doručit na adresu centrální kanceláře: Politických vězňů 15, Praha 1. V případě HOMEticketů stačí zaslat emailem.

 

3/ platba vstupenek na fakturu
zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu), obdrží refundaci vstupného bankovním převodem. Pro uplatnění nároku na vrácení vstupného (viz bod 3) je třeba na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic zaslat:
- příslušný daňový doklad
- informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN, SWIFT)
- platné vstupenky

 

 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top