ZRUŠENO: MIKULÁŠSKÉ MINI DISCO 4.12.2016 12:00, BOBYCENTRUM Brno

MIKULÁŠSKÉ MINI DISCO plánované na 4. prosince v Bobycentru v Brně bylo bohužel z organizačních důvodů zrušeno.

Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání 
platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.

-FN-

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného. 

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
· vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
· pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu
· vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu), 
  z něhož byly vstupenky uhrazeny
· o vrácení vstupného není třeba žádat, návratová transakce bude provedena automaticky

3) platba bankovním převodem na základě fakturace 
Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu), 
obdrží refundaci vstupného bankovním převodem.
· pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat 
  na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic
  - příslušný daňový doklad
  - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)
  - platné vstupenky

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo 
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top