ZRUŠENO: Pevnost Fest 2016 28.5.2016 15:00 Pevnost Josefov, Jaroměř

ZRUŠENO:
Z technických důvodů jezrušen festival Pevnost Fest 2016 v termínu 28.5.2016 od 15:00 hod. a v místě Pevnost Josefov, Okružní 34, Jaroměř - Josefov.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu


a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu


b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát


Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top