Pravidla ITF - Mezinárodní Tenisové Federace

Držitel vstupenky tímto souhlasí, že bude dodržovat smluvní podmínky stanovené v tomto dokumentu a vyžadované prodejní sítí Ticketportal při příležitosti utkání Davis Cupu Česká Republika vs. Izrael v Ostravě 6.-7. dubna 2018.

 

1.      Vstupenka je osobní odvolatelná licence, která je nepřenosná a nesmí být dále prodávána. Prodejní síť Ticketportal si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit peníze a odebrat licenci udělenou zakoupenou vstupenkou. Opakovaný vstup do areálu není povolen.

2.      Držitel vstupenky přebírá veškerá rizika a nebezpečí související s účastí na akci, ať se jedná o dobu před, během anebo po skončení utkání.

3.      Veškeré prodeje vstupenek na akci jsou konečné, bez náhrady nebo výměny. Držitel vstupenek je zodpovědný za jejich ztrátu nebo odcizení.

4.      Vstupenky nesmějí být vydávány za účelem reklamy, propagování akce (včetně soutěží a loterie) nebo pro jiné obchodní účely.

5.      Držitel vstupenky souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou a zabavením zakázaných předmětů. Zakázané předměty zahrnují, mimo jiné: lahve, plechovky, alkoholické nápoje, velkoformátové nápisy, videokamery / videokamery s vysílací kvalitou a videorekordéry, kamerové čočky přesahující 300 mm v ohniskové vzdálenosti, deštníky, ohňostroje a kouřové bomby. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejich návštěvníků.

6.      Držitel vstupenky nesmí do licencovaných prostor přenášet jakýkoli politický, propagační nebo reklamní materiál nebo velkoformátové nápisy, které mohou být spatřeny ostatními účastníky akce.

7.      Držitelé vstupenek nesmějí v licencovaných prostorách distribuovat literaturu či jiné materiály ani prodávat nebo distribuovat jakékoli zboží.

8.      Vstupem na místo konání držitel vstupenky souhlasí s tím, že bude fotografován, natáčen a zaznamenán v místě konání události. Držitel vstupenek uděluje prodejní síti Ticketportal, jeho postupníkům, držitelům licence, obchodním partnerům a mediálním agentům neodvolatelné povolení používat podle vlastního uvážení jakýkoli takový film, obraz nebo záznam (včetně hlasu, obrazu a podobnosti držitele lístku) pro jakýkoli účel včetně vysílání a komerčních účelů, bez nároku na odměnu nebo dalšího oznámení.

9.      Datum a čas každého zápasu utkání Davis Cupu může být změněno bez předchozího upozornění. V případě zrušení akce jsou poplatky spojené s prodejem vstupenky nevratné. Držiteli vstupenek se připomíná, že událost je sportovního rázu a může se bez upozornění měnit (např. nepříznivé povětrnostní podmínky, zranění hráče atd.). Událost se hraje na základě pravidel soutěže (jak je uvedeno na internetových stránkách ITF, www.itftennis.com), včetně jakýchkoli případných změn nebo pravidel v testování a prodejní síť Ticketportal nebude mít vůči majiteli vstupenky žádnou odpovědnost v případě změny utkání v souladu s těmito předpisy. Držitel vstupenky je upozorněn zejména na "zásadu mrtvých zápasů", která přichází v platnost v případě, že je utkání rozhodnuto po odehrání méně než pěti zápasů. Držitel vstupenek v souladu s touto zásadou souhlasí s tím, že skutečný počet zápasů, které se hrají v sobotu, nemusí být stejný jako inzerovaný počet zápasů.

10.  V případě, že vznikne jakýkoli spor ohledně vstupenky nebo účasti na akci rozhodne věcně a místně příslušný soud.

11.  Držitel vstupenky nebo divák nesmí shromažďovat, šířit, přenášet, zveřejňovat nebo jinak publikovat skóre zápasu nebo související statistické údaje během zápasu (od zahájení zápasu až do jeho ukončení) pro jakékoli komerční účely nebo účely sázení spojené se zápasem.

Top