Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál

Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál

Místo: Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál
Adresa: Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou Navigovat

Vstupenky

Středa
9
Čvn 2021
19:30
TUULI LINDEBERG & ANNA-MARIA ORAMO
PŘESUNUTO Z 10.06.2020, NOVĚ: 09.06.2021 OD 19:30
Úterý
22
Čvn 2021
19:30
ARS ANTIQUA AUSTRIA & SOLAMENTE NATURALI
PŘESUNUTO Z 11.06.2020, NOVĚ: 22.06.2021 OD 19:30

Popis

 

Prostor má kapacitu max. 50 lidí na sezení.

Sál:

délka 14,50 m
šířka 9,80 m

 

Historie zámku a klášteru
1252
Založení cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie a osady Žďár, které inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček ze Zbraslavi a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili.
1300
Těžké začátky, kdy klášterní komunita bydlela ve srubu z kmenů a začala se stavbou kamenného kostela, popsal mnich Jindřich Řezbář v latinsky veršované kronice CRONICA DOMUS SARENSIS.
1458
Klášter se stává majetkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, jakožto potomka zakladatele kláštera. Během své vlády (1458 – 1471) se pokusil o obnovu kláštera, který byl během husitských válek vydrancován a vypálen.
1614
Klášter se stává osobním majetkem olomouckého kardinála Františka z Ditrichštejna, který nechal prelaturu (obydlí opata) přebudovat na zámek.
1638
Velehradský opat Jan Greifenfels z Greifenfelsu, který je považován za druhého zakladatele kláštera, vykoupil bývalý klášterní majetek od Maxmiliána z Ditrichštejna.
1689
Klášter postihl rozsáhlý požár, v rámci jeho obnovy byl vybudován kostel svaté Markéty.
1705
V čele konventu stanul opat Václav Vejmluva, který povolal významného architekta Jana Blažeje Santiniho- Aichla, sochaře Řehoře Thenyho, či malíře Michaela Willmanna.
1722
Éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších církevních sídel vyvrcholila vysvěcením kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
1784
Po rozsáhlém požáru požádal opat Otto Steinbach z Kranichštejna o zrušení kláštera císaře Josefa II.
1826
Areál se stává majetkem nejvyššího maršálka Království českého hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic.
1930
Posledním šlechtickým vlastníkem se stala chlumecká linie hrabat Kinských, která panství zdědila.
1948
Bývalý klášter, nyní zámek s celým žďárským panstvím byl znárodněn.
1991
Panství bylo restitučně navráceno rodině Kinských.
1994
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
2014
Poutní kostel na Zelené hoře je navrácen do majetku církve.

Galerie

picture Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál
picture Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál
picture Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál
picture Zámek Žďár nad Sázavou, Oválný freskový sál

Na mapě

Top