Zvýhodněné předplatné - Orchestrální řada

Pardubické hudební jaro 2020
Zvýhodněné předplatné - Orchestrální řada

Datum: Náhradní termíny - Koncerty - Orchestrální řada
Místo: Dům hudby - Sukova síň, Sukova tř. 1260, Pardubice

Vstupenky

V síti Ticketportal nyní vyprodáno.

V síti Ticketportal nyní vyprodáno.
Zvýhodněné předplatné - Orchestrální řada
Náhradní termíny - Koncerty - Orchestrální řada

Informace o akci

 

Z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu, která zakázala od 10.3.2020 veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce nad 100 lidí, se koncerty přesouvají na nové termíny viz níže.

Zvýhodněné předplatné na vybrané koncerty:

Orchestrální řada:

Slavnostní zahajovací koncert
Čtvrtek 8.9.2020 v 19 hodin / Sukova síň Domu hudby v Pardubicích

Lukáš Vondráček a Barocco sempre giovane
hledáme nový termín / Sukova síň Domu hudby v Pardubicích

Slavnostní závěrečný koncert 
hledáme nový termín / Sukova síň Domu hudby v Pardubicích

Předplatné na 3 koncerty orchestrální řady činí 900 Kč (sleva 450 Kč)

Všechny vstupenky na komorní i orchestrální řadu koncertů PHJ 2020 jsou platné v uvedených náhradních termínech. Pro koncerty orchestrální řady – Lukáš Vondráček a Barocco sempre giovane a Slavnostní závěrečný koncert hledáme náhradní termíny v rámci 43. Pardubického hudebního jara 2021.

Sledujte https://www.pardubickehudebnijaro.cz/

 

Na mapě

Doporučené

Změny a upozornění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákonč. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence. Pokud stav své akce již znáte, najděte si zde, jak máte v daném případě postupovat.

 

POKUD SE NA VAŠI AKCI VZTAHUJE VÝMĚNA PŮVODNÍCH VSTUPENEK NA POUKAZY, V TOMTO NÁVODU NALEZNETE POSTUP, JAK TUTO VÝMĚNU PROVÉST.


Top