AVE MARIA A DALŠÍ ÁRIE PRO SOPRÁN A TRUBKU

Slavné varhanní koncerty
AVE MARIA A DALŠÍ ÁRIE PRO SOPRÁN A TRUBKU

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Ave Maria a další árie pro soprán a trubku
Ave Maria and other arias for soprano and trumpet

J. F. N. Seger, A. Corelli, A. Dvořák, J. S. Bach, F. Schubert, G. F. Händel, A. Albinoni, W. A. Mozart, A. Scarlatti

Květen | May: 1., 4., 8., 11., 29.
Červen | June: 1., 12., 14., 26., 29.
Červenec | July: 9., 11., 23., 25., 31.
Srpen | August: 2., 6., 8., 14., 17., 20., 22.

Hana Jonášová – soprán | soprano nebo | or Olga Vít Krumpholzová – soprán | soprano
Miroslav Kejmar – trubka | trumpet
Michelle Hradecká – varhany | organ


Vstupenky můžete zakoupit též on-line, zaplatit na Internetu a ihned vytisknout
v pohodlí svého domova - HOMEtickets!!

Na mapě

Top