Praga Camerata - Adventní koncert

Praga Camerata - Adventní koncert

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Zimohraní
12. ročník hudebního festivalu
Praha 30. listopadu 2017 - 6. ledna 2018

Neděle 17. prosince 2017 / 20:30 hod.
Kostel u Salvátora (kostel je vytápěn)
Salvátorská ulice 1, Praha 1

TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT

komorní sbor a orchestr
PRAGA CAMERATA
Umělecký vedoucí a dirigent: PAVEL HŮLA

program:
JOHANN PACHELBEL: KÁNON D-DUR
WOLFGANG AMADEUS MOZART: 2 CHRÁMOVÉ SONÁTY
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
VÁNOČNÍ KOLEDY

Na mapě

Změny a upozornění

ZMĚNA: Praga Camerata - Adventní koncert 17.12.2017 18:00 Kostel U Salvátora, Praha

ZMĚNA:
Z technických důvodů dochází ke změně začátku koncertu pořádaného v rámci letošního festivalu Zimohraní Praga Camerata - Adventní koncert v termínu 17.12.2017 původně od 18:00 hod., a v místě Kostel U Salvátora, Salvátorská 1045/1, Praha 1.

Začátek koncertu se posouvá
na 20:30 hod. Datum a místo koncertu zůstávají beze změny.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Uhrazené vstupné se nevrací.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL


Top